De-Design

NĂM

  • 2019
  • 2020

ĐỊA ĐIỂM

  • Hà Nội
  • Khánh Hòa
  • Thái Bình

LOẠI DỰ ÁN

  • Nhà xưởng
  • Nhà ở
  • Thương mại
  • Văn phòng
WE STAND FOR

Having an idea. Creating spaces.