Dining

Thiết kế nhà phố – Mặt bằng tầng 1

b

Thiết kế nhà phố, nhà ống – Chống thấm

Thiết kế nhà phố, nhà ống – cầu thang và ánh sáng

Eating

Thiết kế nhà phố – Mặt bằng tầng 2

Bed1

Thiết kế nhà phố, nhà ống – Phòng ngủ

CG1

Thiết kế nhà phố, nhà ống – góc sân và khoảng trời

Mặt tiền

Thiết kế nhà phố – Mặt tiền

Thiết kế nhà phố, nhà ống – Tầng mái

chong-tham-thiet-ke-nha-pho

Thiết kế nhà phố, nhà ống – Chống thấm

Chuyển lên trên