De-Design
CHÚNG TÔI THIẾT KẾ CHO SỰ VUI THỎA

DESIGN FOR DELIGHT

12 DỰ ÁN 09 KHÁCH HÀNG 7 THÀNH VIÊN GIẢI THƯỞNG
Về chúng tôi

Chúng tôi là De-Design

Hành trình kiến trúc của chúng tôi làm cho một sự khác biệt. 

Chúng tôi là những người bạn thân yêu, chung thủy với nhau. Chúng tôi chia sẻ những giá trị cốt lõi chung: trung thành, liêm chính và vui thích. Chúng tôi từng tham gia nhiều dự án xây dựng và thiết kế khi chúng tôi làm việc cho các công ty có quy mô lớn. Chúng tôi chia sẻ với nhau giấc mơ tạo ra những giá trị độc đáo trong thiết kế và kiến trúc nội thất. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đồng hành cùng ước mơ của bạn. Chúng tôi rất vui mừng và vì lý do đó chúng tôi thiết kế cho thỏa thích.

“De-Design”  – “Thiết kế cho sự vui thỏa”

Các thành viên của chúng tôi

Trần Xuân Dũng | Giám đốc điều hành
Nguyễn Thu Ngân | Kiến trúc sư
Ngô Trọng Tùy | Giám đốc dự án
Nguyễn Trường Sơn | Kiến Trúc Sư
Nguyễn Bình Minh | Kiến trúc sư
Trần Hữu Đạt | Kỹ sư
Lê Thanh | Admin
Hoàng Như Quỳnh | Kế toán trưởng
DỊCH VỤ

Đây là những dịch vụ của chúng tôi

Những dấu ấn của chúng tôi

TESTIMONIALS

They love us.

Incredible as always. This guys have excellent taste,modeling, texturing & rendering skills. The design fits in with what I would perceive as being Icelandic, the high wooden roof design and linear slatted interior elements and colours.

Mark Eganberg

Incredible as always. This guys have excellent taste,modeling, texturing & rendering skills. The design fits in with what I would perceive as being Icelandic, the high wooden roof design and linear slatted interior elements and colours.

Jennifer Hilbertson

Incredible as always. This guys have excellent taste,modeling, texturing & rendering skills. The design fits in with what I would perceive as being Icelandic, the high wooden roof design and linear slatted interior elements and colours.

Lesley Grand

Incredible as always. This guys have excellent taste,modeling, texturing & rendering skills. The design fits in with what I would perceive as being Icelandic, the high wooden roof design and linear slatted interior elements and colours.

John Frick